จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2567 จังหวัดนนทบุรี โดยดำเนินการรับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีใจรักงานวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ด้านศิลปะ ด้านดนตรี และด้านการแสดงและมีควา่มภาคภูมิใจในความเป็นไทย เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติกิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1w6hfxwCZP2E6g3waCl-QKHN0aIKjYyRG?usp=sharing ขอให้จัดส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 และจัดส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) nonthaburi.culture@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.