กิจกรรม BIG CLEANING DAY (5ส)

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม …