นายสำเริง  ยิ้มดี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel.089-806-6781