วันศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม 2566 นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน “วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 19 ก้าว กล้า สามัคคี สัญจรทั่วประเทศ” โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 6 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี