โรงเรียนในสังกัด
0
บุคลากร สพป.นนทบุรี เขต 2
0
ครูในสังกัด
0

+ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
     – ไฟล์ 1
     – ไฟล์ 2
    – ไฟล์ 3
    – ไฟล์ 4
+ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
+ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 12 เดือน ปี 2566
+ E-Service

+ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567
+ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาจัดหาพัสดุ ปี 2567
+ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567
+ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2566

visitor

0 5 5 2 8 1
Users Today : 68
Users This Month : 949
Users This Year : 13790
Total Users : 55281