วันอังคาร ที่ 5 เดือน ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี