วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2566 โดยนายสมชาย ปิ่นทอง เป็นประธานอนุกรรมการ และนายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ สพป.นนทบุรี เขต 2