วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และการแข่งขันกีฬาวันครูสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2