ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปี ๒๕๖๗ กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว หรือ Stop the lies และกรมควบคุมโรค ได้กำหนดจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ/การให้บริการทางการแพทย์และการประกวดวงดนตรีจากนักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล World No Tobacco Day Awards 2024 และโล่ ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ดำเนินการสนันสนุนการดำเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบจึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดแจังนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯ ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดการสมัครดังแนบ