วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมคลองเกลือรวมใจ สพป.นนทบุรี เขต 2