วันเสาร์ ที่18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีทีี่ 5” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยมี พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดงาน ณ เวสต์เกสฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี