วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างเด็ก สร้างสื่อ สื่อสร้างสรรค์ เมล็ดพันธุ์ฟันน้ำนม” โดยผู้เข้าอบรมเป็นครูในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2  11 โรงเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมผลิตสื่อหนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก โดยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในการรู้เท่าทันสื่อ สื่อสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ และมีวิทยากรเป็นนักเขียนการ์ตูนชื่อดังของเมืองไทย จากสมาคมการ์ตูนไทย เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.2566 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ