วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้เแนวทางการทำงาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2