วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายชูฌาณ พีรชัยเดโช, นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต2 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต2 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางดวงพร เธียรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์