วันพุธ ที่22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ให้เกียรติกล่าวปฐมนิเทศและมอบนโยบายด้านการศึกษา “การครองตน ครองคน ครองงาน” และทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรีเขต 2