วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2พร้อมด้วย นายชูฌาณ พีรชัยเดโช, นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ สพฐ.ขอมาเล่า ครั้งที่ 4/2566เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ สพป.นนทบุรี เขต 2