วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ขอขอบคุณ นายชาคริสต์ ทองรักชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการปรับปรุงห้องประชุม พร้อมทั้งป้ายชื่อและสัญลักษณ์ ภายในห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2