วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รอง ผอ.สพป. นนทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2566 พร้อมด้วย นางนภสกร ผ่องอำไพ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามภาระงานที่ต้องปฏิบัติ ณ ห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ สพป.นนทบุรี เขต 2