วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี