วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายชูฌาณ พีรชัยเดโช, นายปรินทร์ ศรีษะเนตร รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ สพป.นนทบุรี เขต 2