วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยคณะแพทย์ จากวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2