เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

สพป.นนทบุรี เขต 2 ได้โอนเงินครูอบจ. ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

การเงิน สพป.นนทบุรี เขต 2