โรงเรียนประชารัฐบำรุง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทุกสาขาวิชาเอก (ทั่วไป) งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ