วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าพบ นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ สพป.นนทบุรี เขต 2